nagrzewnice master

Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

nagrzewnice master
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.

przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruchem masy (np.

z płynu do ścianki wymiennika) promieniowanie - ruc.

Widok do druku:

nagrzewnice master