nagrzewnice master

Promieniowanie cieplne

nagrzewnice master
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każ.

Widok do druku:

nagrzewnice master