Wewnątrz korzenia znajduje się jeden (zazwyczaj)

Leczenie zębów pod mikroskopem Gliwice
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia. Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), przez który przechodzą do i z zębaLeczenie zębów pod mikroskopem Gliwice .