Jako punkt kotwiczenia można zastosować stal

wynajem zwyżki gliwiceBezpieczny punkt mocowania lin ratunkowych, smyczy lub wciąganych lin ratunkowych.
Jako punkt kotwiczenia można zastosować stal konstrukcyjną lub rurę procesową.
Rur zraszaczy, orurowania lub kanału nie należy wykorzystywać jako punktu kotwiczenia.

Pomocnik - osoba na obwodzie obszaru pracy, której powierzono zadanie monitorowania i komunikowania się z upoważnionymi pracownikami, kontrolowania dostępu do obszwynajem zwyżki gliwice .

Widok do druku:

wynajem zwyżki gliwice