Czy ktoś też lubi zlecić usługi geodezyjne?

iadczyć usługi geodezyjne, należy ukończyć technikum o takim profilu lub studia o kierunku geodezja i kartografia. Po ich ukończeniu zdob

Czy ktoś też lubi zlecić usługi geodezyjne? geodeta Środa Śląska

Uzyskanie uprawnień geodezyjnych umożliwiających samodzielne świadczenie

Geodeta to osoba, która dokonuje pomiaru działek i gruntów oraz sporządza mapy i plany geodezyjne.

Aby świadczyć usługi geodezyjne, należy ukończyć technikum o takim profilu lub studia o kierunku geodezja i kartografia. Po ich ukończeniu zdob