W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie

wypożyczalnia nagrzewnic gazowych
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych. W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwwypożyczalnia nagrzewnic gazowych .